eu es fr
 Zapart Euskal Artisten Sarea

Euskal artisten sarea

Zapart sareak Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten artista profesionalen* saretzea eta horien lana sustatzea du helburu.

Arte plastiko/bisualetan diharduten artistak gara eta artistontzako tresna dugu Zapart. Ikusgarritasun fisikoa lagundu, sorkuntza sustatu eta belaunaldi, genero eta praktiken arteko zubiak eraiki nahi ditu Zapart sareak.

*Artista profesionalak gutxienez ondoko baldintza horietako bat betetzen du:

  • edo Arte ikasketak eginak ditu
  • edo/eta sorkuntza prozesu propioa darama, hau da, artean murgilduta dago eta artelanen bidez ildo bat garatzen du, denboran zehar garatzen eta eraldatzen bada ere.

Le réseau des artistes basques

Zapart a pour objectif de mettre en réseau et de promouvoir le travail des artistes professionnel.le.s* vivant et travaillant en Euskal Herri.

Nous sommes des artistes plasticien.ne.s ayant voulu créer un outil pour les artistes. Le réseau Zapart veut promouvoir la visibilité physique des artistes, impulser la création et construire des ponts entre les générations, les genres et les pratiques.

*L'artiste professionnel.le remplit au moins une des conditions suivantes:

  • une formation en école d'Art
  • et/ou une démarche artistique propre, c'est-à-dire une implication vis-à-vis de l'art par laquelle il/elle crée une œuvre suivant une ligne personnelle, pouvant évoluer au fil du temps.

Ikusgarritasuna lagundu

Ugari izaten dira mundu birtualeko sareak, katalogoak eta bildumak. Zapartek, oinarria mundu fisikoan ere jarri nahi du. Euskal Herrian dagoen azpiegitura ugaria baliatuz, artea jendartean bertan txertatu nahi du.

Arteak bide luzea du gurean. Alta, publikoak artearekin duen harremana auzo-herrialdeetan baino txikiagoa dago. Kultura hau garatzen lagundu eta jendartean onuragarria den artezaletasuna indartzeko ahaleginak eginen ditu Zapartek, erakusketen bidez edota bestelako tresnak sortuz.

Promouvoir la visibilité

Nombreux sont les réseaux, catalogues et collections d'art dans le monde virtuel. Zapart, lui, veut poser les bases dans le monde physique. En utilisant l'infrastructure abondante qui existe en Euskal Herri, nous souhaitons renforcer la présence de l'art dans la société.

L'art basque n'est pas en reste. Or, le rapport entre le grand public et l'art est plus faible que dans les pays voisins. Zapart s'efforcera de contribuer au développement du lien à l'art, utile dans la société, soit par des expositions, soit par la création d'autres outils.

Sorkuntza sustatu

Artistok gure bidea garatzeko aurkitzen dugun oztopo nagusiena baliabideena da. Izan azpiegitura ala ekonomikoa, arte sorkuntza garatu ahal izateko bideak aurkitu eta proposatu nahi lituzke Zapartek.

Alde batean asko eraikitzen den bitartean, beste leku batzuetan berriz, hutsak edota azpi-erabilitako egoitza asko daude. Denbora berean, artearen inguruan eta leku zehatzetan garatutako proiektu ederrak sortu dira. Bi izaera horietako azpiegiturak baliatu ahal izateko harreman sarea ehundu eta egonaldien antolatzea erraztu nahi luke Zapart-ek.

Impulser la création

Les moyens sont le principal obstacle que nous rencontrons pour développer notre démarche. Qu'ils soient structurels ou économiques, Zapart souhaite trouver et proposer les moyens de développer la création artistique.

Alors que dans certaines régions la construction bat son plein, dans d'autres, les locaux vides ou sous-utilisés sont nombreux. En parallèle, de beaux projets autours des arts et dans des lieux physiques concrets ont vu le jour. Zapart souhaiterait tisser un réseau de relations pour pouvoir utiliser les infrastructures de ces deux natures et faciliter l'organisation de résidences.

Lanbidea: artista

Artistak gara. Artearen beharra dugu bizitzeko eta arteaz bizi nahi dugu. Profesionalak izanik eskubideak ditugu eta Zapartek horien aldarrikatzaile eta defendatzailea izan nahi du.

Beste edozein kultura eskaintzendako artisten lana kontuan hartu eta berauek ordaintzen diren bezala, arte plastikoetako sortzaileok gure lanaren saria jasotzeko eskubidea dugu. Aldarrikapen hau gure dinamikaren parte da, errotik.

Profession: artista

Nous sommes artistes. L'Art est pour nous un besoin vital et nous aimerions pouvoir en vivre. En tant que professionnel.le.s nous avons des droits et Zapart compte bien les revendiquer et les défendre.

De même que le travail des artistes des autres secteurs culturels est considéré et payé, nous, artistes plasticien.ne.s, avons droit à la reconnaissance de notre travail. Cette revendication fait partie des fondements de notre dynamique.

Erreferentea eta akuilatzailea

Sareak ibilbide luzeko eta fama handiko nahiz ezezagunak eta gazteak diren artistak saretu nahi ditu. Horri esker, arte leku eta instituzioei begira erreferente bilakatu nahi luke Zapartek.

Artisten artean elkartasuna ardatz, artiston arteko elkar-elikatzea nahi genuke. Belaunaldi edota giro ezberdinetako artisten joerak, gogoak, beharrak partekatuz euskal Arte Mundua indartu genezake. Indar horri esker erreferente bilakatu eta ateak zabaldu genitzake.

Hala ere, sareak ez du protagonismoa bilatzen: artistak gara eta gure zeregin nagusia sortzea da. Artea indartzeko eta zabaltzeko asmoa dugunez, proiektuak sor genitzake, baina baita, eta bereziki, beste eragileek garatu nahi dituzten proiektuak lagundu eta ahalbideratu ere.

Référent et incitateur

Le réseau vise à rassembler autant les artistes au long parcours et d'une certaine notoriété que les inconnus et les jeunes. Grâce à cela, Zapart souhaite devenir une référence pour les lieux et les institutions artistiques.

Prenant pour base la solidarité entre artistes, nous voulons que le réseau soit source d'interêt pour ses membres. En partageant les tendances, les envies, les besoins des artistes de différentes générations et/ou environnements, nous pouvons renforcer le Monde Artistique basque. Grâce à cette force, nous pouvons devenir une référence et voir des portes s'ouvrir.

Cependant, le réseau ne cherche pas de protagonisme: nous sommes des artistes et notre mission principale est de créer. Notre intention de renforcer et de diffuser l'art nous permet de créer des projets, mais surtout de soutenir et de rendre possible des projets que d'autres entités souhaiteraient développer.

Euskal Herrikoa

Sare honek euskal lurralde guztietako artistak bildu nahi ditu, administrazio eta estatu zatiketen gainetik, euskal artea deitzen den honi zentzua emateko asmoz.

Logikaz, gutxienez euskaraz komunikatuko dugu; kide erdaldunentzako egokitzapenak era batean edo bestean egiten ahalko ditugu.

Euskal Herrikoa

Ce réseau vise à réunir les artistes de tous les territoires basques, au-delà des divisions administratives et d'états, pour donner un sens à ce qu'on appelle Euskal Artea.

Logiquement, nous communiquerons au moins en euskara; nous pourrons réaliser des adaptations, d'une manière ou d'une autre, pour les membres non-bascophones.